Poradce vystavování

Příprava na výstavu:
      Trénink na výstavu - postoj, pohyb, posouzení
  
Naučte psa výstavní postoj, klus v kruhu, tam a zpět, popř. do trojúhelníku, posouzení psa - skus a zuby, stavba těla, u samců, zda mají normální varlata úplně sestouplá. Učte vše psa od malička a zpočátku  v krátkých časových intervalech a častěji, postupně čas tréninku prodlužujte a až vše zvládnete, jednou týdně zopakujte. Trénujte vždy s výstavním vodítkem.
 
U tréninku výstavního postoje okoukejte výstavní postoj na nějaké výstavě nebo od chovatele, který vystavuje:
Psa postavte do výstavního postoje, přidržte ho pod krkem a pod zadečkem a opakujte jeden povel (např. Postoj! Stůj hezky!). Psa necháme stát několik sekund, pak ho pochválíme, odměníme a propustíme.
Psa přidržujeme pod ocáskem, hlavičku podpíráme nebo nabízíme odměnu tak, aby hlavu držel vzpřímenou. popř.   již nepřidržujeme, pouze mu lehce nadzvedáváte hlavu vodítkem (POZOR! Psa na výstavním vodítku neškrťte!) Doba postoje by se měla postupně prodlužovat.

 

Pohyb do kruhu, tam a zpět, příp. do trojúhelníku. Je nutné zvládnout v základní výchově chůzi psa u nohy. Psa vedeme v klidném tempu u nohy proti směru hodinových ručiček tak, aby co nejlépe vynikl pohyb psa. Postupně zvyšujeme počet koleček, které se psem běháme. Opět nezapomeneme na odměnu.
 
Ukázání zubů - zvykejte psa na to, aby vám ukázal zuby ve skusu, postupně by to měla zvládnou celá rodina a nejbližší okolí. Opět opakujeme stejný povel (např. Ukaž zuby!). Pes by si měl být také ochoten nechat prohmatat celé tělo, většinou na stole, ale i na zemi (proto trénujte obojí).
 
 
Psa trénujeme nejprve doma, poté venku v klidném prostředí a pak na frekventovaných místech. Doporučuji se psem navštěvovat frekventovaná a hlučná, místa (ve výstavních halách bývá velice rušno), jako například nádražní haly, náměstí a pod.. Sami posuďte, je-li to pro vás reálné. Vždy zvykejte na tato místa vašeho pejska od mala a vždy by si měl dovézt příjemné zážitky. Nikdy nezapomínejte na trénink mít sebou velké množství pamlsků. Pokud uvidíte na vašem pejscovi nejistotu, nepodporujte jí v něm chlácholením, ale naopak se ho snažte zabavit něčím příjemným spojeným s pamlskem.

Nikdy netrénujte příliš dlouho, aby se pes začal nudit. Začněte v kratších časových úsecích a trénink postupně prodlužujte. Můžete ho také prokládat hrou. Nešetřete pamlsky, pes by si měl vystavování spojit s příjemným zážitkem.

     

Přihlášení na výstavu
 
Pokud si nejste jistí, přihlašte se nejprve na výstavu oblastní, příp. krajskou. Zajistěte si propozice a přihlášku (kontakt na pořadatele výstav najdete na Internetu). V propozicích k výstavě jsou uvedeny všechny nezbytné informace, které k přihlášení potřebujete, vč. požadavku na doložení průkazu původu. 
  
Před konáním výstavy vám bude doručen tzv. vstupní list (jen vyjímečně se účast na výstavě nepotvrzuje), kde je uvedeno katalogové číslo vašeho psa, pod kterým se po dobu výstavy prokazuje a je vstupenkou pro 1 osobu se psem.
  
Veterinární podmínky - předložení očkovacího průkazu s očkováním proti psince, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině.

  

Příprava na výstavu
  
Co s sebou na výstavu: vstupní list, průkaz původu psa, pas (očkovací průkaz), hřeben, kartáč, další přípravky k přípravě srsti, výstavní vodítko (raději dvě, kdyby se jedno poškodilo, deku (příp. klec či přepravku na psa), misku na pití pro psa a vodu do plastikové láhve, pamlsky, pro sebe malé občerstvení a pití. Pokud budete vystavovat v jiném oblečení, než máte na cestování, doporučuji oblečení k vystavování dát do nepromokavého obalu. Nezapomeňte také ručník pro psa, v případě deště je dobré mít na venčení připravený nepromokavý obleček. Dále vlhčené ubrousky pro případ nehody a na vaše ruce.
  
Před výstavou vyšamponujte psa, ošetřete jeho srst kondicionérem a vysušte fénem, aby srst po přirozeném usušení nebyla příliš vlnitá. Usušenou, ale ještě trochu vlhkou srst psa pořádně rozčešte, na výstavě provádějte pouze konečnou úpravu srsti. Koupejte tak, aby byla srst vašeho psa co nejlepší. Počurané nohy pejsků můžete na místě výstavy očistit vlhčenými ubrousky a nebo bezoplachovým šamponem.
  
Připravte si oblečení přiměřené k předpovědi počasí, při výběru se řiďte zbarvením vašeho psa tak, aby s vaším oblečením nesplýval, ale naopak, aby vaše oblečení bylo kontrastní vzhledem k barvě psa. Volte oblečení pohodlné, abyste se v něm mohli dobře pohybovat, avšak ne oblečení vyloženě sportovní (šusťákovky, tepláky, apod.).
  
Cestu na výstavu byste si měli naplánovat tak, abyste v klidu dorazili asi v polovině času určeného pro přejímku psů. Po příjezdu projděte veterinární prohlídkou (pokud je prováděna - to je uvedeno v propozicích výstavy), vyzvedněte katalog a ostatní doklady (startovní číslo, formulář posudku, popř. diplom). V katalogu najdete číslo a umístění našeho kruhu a vyhledejtet klidné místo poblíž kruhu Před posouzením proveďte závěrečnou úpravu a psa rozpohybujte. Nezapomeňte také svého psa včas vyvenčit!
  
Hlavním pravidlem před posuzováním, během něj i po něm je zachovat klid! Věřte, bývá to někdy velmi těžké!

  

Posuzování
  
Při posuzování v kruhu se plně soustřeďte na svého psa a na pokyny rozhodčího či vedoucího kruhu. V kruhu je mimo rozhodčího také zapisovatel, vedoucí kruhu a někdy též čekatel na rozhodčího. Psi jsou v kruhu řazeni podle katalogových čísel. Po vstupu do kruhu postavte psa do výstavního postoje. Rozhodčí si psy prohlédne a dá pokyn k pohybu do kruhu. Sledujte pohyb svého psa i ostatních, nepředbíhejte ani nebrzděte ostatní vystavovatele. Také nenoste do kruhu boty na vysokém podpadku, mohlo by dojít k poranění psa vašeho, příp. ostatních vystavovatelů. Rozhodčí volá jednotlivé psi k individuálnímu posouzení, během něhož prohlíží zuby psa, stavbu těla, pohyb tam a zpět, popř. do trojúhelníku a diktuje posudek zapisovatelce. V tuto chvíli obdrží váš pes známku. Následně rozhodčí určuje pořadí psů oceněných známkou výborný a uděluje tituly. Pes, který v dané třídě zvítězí se účastní dalšího zadávání titulu.
  
Po posouzení určitě nezapomeňte odměnit svého psa, byť jste zrovna nedopadli podle vašich představ.
   

Průvodce výstavami
 
Typy výstav, výstavní třídy
 
Typy výstav:
oblastní se zadáváním titulu Oblastní vítěz
krajské se zadáváním titulu Krajský vítěz
klubové

se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz

speciální

se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy

národní se zadáváním titulu CAJC, CAC, Národní vítěz
mezinárodní se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB - FCI
evropská se zadáváním titulu CACIB - FCI, Evropský vítěz
světová se zadáváním titulu CACIB - FCI, Světový vítěz
  
Třídy:
štěňat psi a feny ve věku 4-6 měsíců
dorostu psi a feny ve věku 6-9 měsíců
mladých psi a feny ve věku 9-18 měsíců
prostřední psi a feny ve věku 15-24 měsíců (v ČR od ledna 2000)
otevřená psi a feny starší 15 měsíců bez ohledu na získané tituly
vítězů psi a feny starší 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní nebo národní šampion, Klubový      vítěz,Národní vítěz (může být otevřena na všech výstavách, vyjma výstav mezinárodních)
šampionů psi a feny s uznaným titulem mezinárodní šampion nebo šampion členské země FCI (může být otevřena pouze na výstavách mezinárodních)
veteránů pro jedince starší 9 let
čestná lze představit jedince bez nároku na výstavní ocenění, bývá využívána majiteli jedinců ověnčených tituly
mimo konkurenci vypisuje pořadatel výstavy (např. i psi bez PP)

   

Ocenění a tituly
 
Výstavní ocenění:
Třída dorostu: velmi nadějný - žlutá stužka, nadějný - bílá stužka.V této třídě se neurčuje pořadí.
Třída mladých, prostřední, otevřená, šampionů (vítězů), veteránů:

výborný - modrá stužka, velmi dobrý - červená stužka , dobrý - zelená stužka , dostatečný - fialová stužka V těchto třídách se stanovuje pořadí 1.-4. ze psů oceněných známkou výborný či velmi dobrý.


   

Tituly:
Čekatelství šampionátu mladých (CAJC) - uděluje se psům a fenám ve třídě mladých na výstavách klubových, národních a mezinárodních.
Čekatelství šampionátu krásy ČR (CAC) - uděluje se psům a fenám ve třídě prostřední, otevřené a šampionů (vítězů), CAC se muže zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
Vítěz třídy uděluje se na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, prostřední, otevřené, vítězů a veteránů ocenění výborný 1
Oblastní a krajský vítěz uděluje se nejlepšímu psovi a feně z vítězů třídy prostřední, otevřené a vítězů
Klubový vítěz podmínky pro udělení stanovují ustanovení klubových řádu - na našich klubových výstavách titul získává nejlepší pes a fena z konkurence tříd prostřední, otevřené a vítězů v majetku člena klubu

Vítěz speciální výstavy titul získává nejlepší pes a fena z konkurence tříd prostřední, otevřené a vítězů

Národní vítěz nejlepší pes nebo fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 (CAC) z třídy otevřené a vítězů
Nejlepší mladý plemene (BOJ)  pes nebo fena z vítěz třídy mladých
Nejlepší veterán plemene (BOV) pes nebo fena z vítěz třídy veteránů
Vítěz plemene FCI (BOB) soutěží o něj vítězové mladých (CAJC) a dospělých (CAC, národní vítěz, klubový vítěz)

Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite Sex – BOS) do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB

Vítěz skupiny FCI (BIG, JBIG, Nejlepší veterán) soutěží všichni vítězové plemene (BOB, BOJ, BOV) příslušné skupiny FCI (my IX. skupiny)
Vítěz výstavy (BIS, JBIS, Nejlepší veterán výstavy) soutěží všichni vítězové skupin FCI, JBIG, Nejlepší veteráni skupiny FCI
  
Šampionáty

  

Český junior šampion (JCh) pes nebo fena musí obdržet 3 x CAJC nebo 2 x CAJC a 1 x CAC, a to ve tořídě mladých ve věku 9-18 měsíců nebo ve třídě otevřené ve věku 15-24 měsíců minimálně od dvou rozhodčích.

Český šampion (Ch) pes nebo fena musí obdržet min. 4 x CAC ve dvou výstavních sezonách minimálně od dvou rozhodčích, 2x na mezinárodní výstavě v ČR, ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě pořádané v ČR.
Český Grand šampion (GCh.) pes nebo fena musí obdržet 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě) a musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion minimálně od dvou rozhodčích.
Český veterán šampion (Vet. Ch.) pes nebo fena musí obdržet 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP nejméně od dvou rozhodčích.
Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (CACIB) - uděluje se nejlepšímu psovi a feně, z těch kteří získali V1 ve třídě prostřední, otevřené a šampionů na mezinárodní výstavě.
Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.) pes nebo fena musí obdržet min. 4 x CACIB minimálně od 3 rozhodčích ve 3 různých státech v rozmezí 1 rok a 1 den
 
Res. CAC  - ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa..
  

R
es. CACIB
- CACIB na vašeho psa přechází automaticky, pokud pes, který vašeho psa porazil má již potřebný počet čekatelství na titul Interšampion, nebo o něj má zažádáno na sekretariátu FCI. Potvrzení o udělení čekatelství CACIB najdete na webu FCI: http://www.fci.be/en/results/IB.aspx