Gulgates Ice Spie

HD-3/4 (A), PRA,LL-neg., 
černý & bílý
DNA CCL, PLL, PRA3, rcd4 - tested,  18/10/2008
   

Gulgates Kyi-Chu
black & white
Tsering Kungo Dawa of Gulgates
black & white
Tsering Pelgu Nima 
Tsering Ramoche Mingma
Gulgates Holika Michaux
tricolour
Trevalyan Kushka of Gulgates
Ling Kor's Holiday on Ice at Gulgates (USA)
Gulgates Ice Gala
black white parti

Gulgates Garuda
black w/white
Silveridge Ginger Dun of Gulgates
Gulgates Dakini Magic
Gulgates Dynamic Ice
white ticked
Tsering Dzongka Dawa
Gulgates Imperial Ice

C.I.B. MultiCh. 
D´Yusha Lamleh Legs-Smon


HD – A/A, PL-0/0, černá, bílé znaky, CCL-clear, PLL - clear, 12/4/2007

    


Silgarhi Oberon 
HD-A, bílo-sobolí
KC Z5388102
 

 

Passiflora Bourbon Rose
černý s bílým

Lehlam Kalyani of Passiflora
bílý & zlatý, HD-5/5

Lehlam Chrysantheme of Passiflora
černý &bílý

Silgarhi Zerlina
bílo - sobolí

Lehlam Rar-Jar
HD-A

Silgarhi Hippolyta
HD-A

C.I.B. Multi Ch Dscho Utra U-ti (US), HD - B, černá, CCL-free

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen (DK)
CCL DNA tested (US) - normal
HD - good, černý 

Ch. Malishar's Si-Mo La Dscho Utra (US), HD - good, černý

Ch. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu (G), HD - A, černá

Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar (US), 
CCL DNA tested (US) - normal
HD - good, zlatě sobolí, bílé zn.

Ch. Malishar's Dad-Pa Rinchenpo (US), černý, sobolí zn.

Ch. Dscho Utra Ja-Tsha (US)černá