Ch. B´ Thami Lamleh Legs-Smon

PUPPIES

Áres Šamarkan (CZ)

Second Thami´s litter was born 30.11.2011 in the kennel Áres Šamarkan (Marta Ščudlová, CZ)
Very lovely showman was born. The mother of puppy is the female from the kennel of our friend Barbora Alfieri E´Miu Lamleh Schambala. Miu is very lovely and typical lamleh girl, she has greta temperament and she love to play and run. It was love from the first moment :o)

 

  

  

 

   

Pictures

1 day 1week 2 weeks 3 weeks
4 weeks 5 weeks
Ch. B´Thami Lamleh Legs-Smon E´Miu Lamleh Schambala
HD-A, * 26/11/2004, vyš. očí - neg., DNA CCL, PLL - clear HD-A, * 1/3/2009, vyš. očí - neg., DNA CCL, PLL - clear
Czech, Slovak, Polish, Romanian Champion, Club Champion, Czech Junior Champion, 2 x CACIB, multi CAC, Danubius Winner, BOB etc. Club champion, Club winner 2011, Best female club show 2011, BOB Clib show 2011, Clun young winner 2010, 3 x CAC, 2 x CAC SK, CAC CRO, CAJC, 3 x BOB, 3. BIS dorost

   

PEDIGREE:
B´Thami Legs-Smon
nar.: 26/11/2004

HD - A, sobolí

Silgarhi Calidassa (GB)
nar.: 29/7/1993, HD - A, bílý, sobolí zn.

Tsering Dholmah Nima (GB),
 HD-A, bílý, zlatě-sobolí zn.
Lehlam Rar-Jar (GB), bilý a zlatý
Silgarhi Untamed (GB), bílo- sobolí
Silgarhi Hippolyta  (GB), HD-A, zlato-bílá Silgarhi Winters Tale (GB), černobílý
Lehlam Tanzy (GB), zlato-bílá
Dscho Utra U-ti (US)
nar.: 7/9/2000, HD - B, černá

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen (DK)
nar.: 12/6/1997, HD - good, černý
Ch. Malishar's Si-Mo La Dscho Utra (US), NT 550445, ROM, HD - good, černý
Ch. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu (G), HD - A, černá, VDH/KTR 924733
Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar (US), nar.: 8/24/1997, HD - good, zlatě sobolí, bílé zn. Ch. Malishar's Dad-Pa Rinchenpo (US), černý, sobolí zn., NT 389264
Ch. Dscho Utra Ja-Tsha (US), černá
E´Miu Lamleh Schambala
nar.: 1/3/2009

HD - A, sobolí

 

Senge of Sjo-Who-Sji Bib (NL)

HD-A, černý
A-Mas Rigs-Pa Pha-Lam of Silveridge
A-Lo
A-Mas Ti Tsha Sofi of Dge Ltas
TaRaNiI Lamleh von Nama-Schu

HD-A
Silgarhi Varius
Tsering Selala Mingma
Mocowodos X-Model Xanthia (SE)

HD - A, sobolí
Ch. Bondekonens
Dawa Sham-po


HD - A
Ch. Tsering Gechung Dawa
Tsering Shamtsang Dawa

An-dra Lamleh von Nam-schu

HD-A, černá

ICh. DCh.
Ch. Dalghani’s
Ya-dim von der Siele
Ch. Man-dara Lamleh
von Nama-schu 
     

Last update:     22.01.2012 09:27

Copyright © Radana Sojková, Legs-Smon TTs