Ch. Nam-rin Lamleh Legs-Smon
    
nar. 03.11.2020, barva: sobolí, bílé znaky,  HD-A, PL-0/0, ED-0/0,
DNA NCL, PLL, PRA3, PRA-prcd, PD-clear, rcd4-carr
   
Český šampion, Český Junior šampion
        
majitel: Eva Vítovcová, Škvorec (Praha)
  
* * *
 
        
Rodokmen:
  
MultiCh.
B´Thami Lamleh Legs-Smon  
HD-A, PRA,LL-negativní,
CCL DNA - clear, PLL DNA - clear
 
Silgarhi Calidassa

HD - A, bílý, sobolí zn.

 

Tsering Dholmah Nima
HD-A, bílý, zlatě sobolí zn.
Lehlam Rar-Jar
Silgarhi Untamed
Silgarhi Hippolyta
HD-A, zlato-bílá
Silgarhi Winters Tale
Lehlam Tanzy
C.I.B.,MultiCh. Dscho Utra U-ti

HD - B, černá, CCL-free

 

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen
CCL DNA tested (US) - normal,
HD - good, černý
Ch. Malishar's Si-Mo La Dscho Utra
Ch. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu
Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar (US)
CCL DNA tested (US) - normal, HD - good, zlatě sobolí, bílé zn.
Ch. Malishar's Dad-Pa Rinchenpo
Ch. Dscho Utra Ja-Tsha
C.I.B. MultiCh. 
Karuna Lamleh Legs-Smon


HD – A/A, PL-0/0, sobolí, bílé znaky,
DNA CCL, PLL, rcd4 -clear, PRA3 - clear po rodičích

 

Gulgates Ice Spie

HD-3/4 (A),
černý & bílý, DNA CCL, PLL, PRA3, rcd4 - clear
 
 

 

Gulgates Kyi-Chu
black & white
 
Tsering Kungo Dawa of Gulgates
Gulgates Holika Michaux
Gulgates Ice Gala
black white parti
Gulgates Garuda
Gulgates Dynamic Ice

C.I.B. MultiCh. D´Yusha Lamleh Legs-Smon

HD – A/A, PL-0/0, černá, bílé znaky, CCL-clear, PLL - clear

 

Silgarhi Oberon 
HD-A, bílo-sobolí
KC Z5388102

Passiflora Bourbon Rose
Silgarhi Zerlina

C.I.B.,MultiCh. Dscho Utra U-ti  (US), HD - B, černá, CCL-free
 

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen
Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar