C.I.B. Ja-Lung Lamleh Legs-Smon "Lung"
    
nar. 24.12.2012, barva: sobolí, bílé znaky, covný,
HD-A, DNA CCL - clear, DNA PLL - clear po rodičích
    
Interchampion (C.I.B.), Český grandšampion, Český šampion, Český veteán šampion, Junior šampion ČR, Klubový šampion TTC,
Vítěz roku 2014 (pes) - 2. místo, CAC, res. CAC, res. CACIB atd.
majitel: Jana Bartošová, Libovice
   

* * *

    

Potomci:

Dga´gur - 04/2017

du Monde de Longi - 09/2021

     

   

     

Rodokmen:

Eng. Ch Silgarhi Fergus
HD-5/4 (A), PRA,LL-neg., sable
CCL DNA, PLL DNA - tested,  4/7/2005
Passiflora Cinnamon Toast
tricolour
KC Y5126705Y04
Silgarhi American Tale Eng Ch Su-Khyi Kang Rimpoche 
Silgarhi Hippolyta
HD-A
Passiflora Bracken Brown Eng Ch Hotang Heruka of Willowbrae
Passiflora Gilded Robin
Eng Ch Tsering Changthang Dawa at Silgarhi
dark sable
KC 4620CK
Eng Ch Su-Khyi Kang Rimpoche (USA) Ch Su-Khyi Humphrey Bogart
Ch Su-Khyi Da-Ri-Sta
Tseman Isadora at Tsering (Fin) DJCh Hotang Garuda-Lamleh
Ch A-Mas Ma-Ha Ni-La of Tseman
C.I.B. MultiCh. 
D´Yusha Lamleh Legs-Smon

HD – A/A, PL-0/0, black, white marks, CCL-clear, PLL - clear,
Silgarhi Oberon 
HD-A, white-sable
KC Z5388102
 
Passiflora Bourbon Rose
black with white
Lehlam Kalyani of Passiflora
white & gold, HD-5/5
Lehlam Chrysantheme of Passiflora  black & white
Silgarhi Zerlina
white-sable
Lehlam Rar-Jar, HD-A
Silgarhi Hippolyta, HD-A
C.I.B., MultiCh. Dscho Utra U-ti (US), HD - B, black, CCL-free  Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen (DK)
CCL DNA tested (US) - normal
HD - good,
black
Ch. Malishar's Si-Mo La Dscho Utra (US), HD - good, black
Ch. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu (G), HD - A, black
Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar (US), CCL DNA tested (US) - normal, HD - good, gold sable, white marks Ch. Malishar's Dad-Pa Rinchenpo (US), black, sable marks
Ch. Dscho Utra Ja-Tsha (US)black