JCh. Lha-Gje-Lho Lamleh Legs-Smon "Lucky"
    
nar. 28.10.2016, barva: black and tan, bílé znaky, chovný
     HD-A, DNA CCL, PLL, RCD4 - clear po rodičích, PRA3 (otec-DNA clear, matka-clear po rodičích)
        
Český
Junior šampion, BOJ, CAC
majitel: Adéla Bednářová, Praha, chov. stanice Sardelkhyi
  
* * *

Štěňata:

Dga´gur - 12/2018

     

      
Rodokmen:
JCh. Silgarhi Lags-pa Jo-Dah
HD – A/A, PL-0/0, černý, bílé zn.,
DNA CCL, PLL, PRA3 a rcd4-clear

Ch. Wanted Nice Dog's Farouk Lamleh

bílá & černá, HD-A, PL-free, DNA CCL, PLL-clear
Ch. Woodruff's Yam Tshem-Po
bílá & černá, HD-A
Ch. Woodruff's Nyi-Ma Thik-Pa
Ch. Woodruff's Hannah B
Kyeri's Zantangsi
černá, HD-A
Ch. Tsering Yochabtso Dawa
Ch. Kyeri's Tashilhunpo
Eyala Tseringma Sangmo La Mani
černá, HD-3/5 (GB)

 
Ch. Senge Of Sjo-who-sji-bib
černá, HD-A
Ch. A-Mas Rigs-Pa Pha-Lam of Silveridge
Ch. Ta-ra-ni Lamleh von Nama-schu
Ha-na ho-ni Ming-ma Lamleh v.d. Lobenbreite
black and tan, HD-A
Gulgates It's Magic
Xan-tia Xa-li Lamleh von der Lobenbreite
C.I.B. MultiCh. 
Karuna Lamleh Legs-Smon

HD – A/A, PL-0/0, sobolí, bílé znaky,
DNA CCL, PLL, rcd4 -clear, PRA3 - clear po rodičích


 

Gulgates Ice Spie

HD-3/4 (A),
černý & bílý, DNA CCL, PLL, PRA3, rcd4 - clear
 
 

 

Gulgates Kyi-Chu
black & white
 
Tsering Kungo Dawa of Gulgates
Gulgates Holika Michaux
Gulgates Ice Gala
black white parti
Gulgates Garuda
Gulgates Dynamic Ice

C.I.B. MultiCh. D´Yusha Lamleh Legs-Smon

HD – A/A, PL-0/0, černá, bílé znaky, CCL-clear, PLL - clear

 

Silgarhi Oberon 
HD-A, bílo-sobolí
KC Z5388102

Passiflora Bourbon Rose
Silgarhi Zerlina

C.I.B. Multi Ch Dscho Utra U-ti (US), HD - B, černá, CCL-free
 

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen
Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar